Czym jest jest system dezynfekcji ESterilizer?

ESterilizer, to urządzenie, które stanowi nową technologię w zwalczaniu wirusów nosocomial w środowisku. Automatyczny system dezynfekcji ESterilizer, wykorzystuje technologię suchej mgły produktu dezynfekującego SANISIM SOLUTION (własnej produkcji). Urządzenie posiada wysoką skuteczność w dezynfekcji oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i łatwość użycia.

Urządzenie ESterilizer działa poprzez generowanie chmury energii kinetycznej o wysokiej mocy, za pomocą techniki natryskowej, która generuje wiele kropli, cienkich środków dezynfekujących odpowiednich do odkażania pomieszczenia.

Chmura jest utworzona przez kropelki o średnicy od 6μm do 9μm średniej Gaussa.

Produkt znakomicie sprawdzi się w szpitalach, hotelach, restauracjach, biurach i domach.

Urządzenie ESterilizer zostało poddane badaniom w Wydziale Higieny Uniwersytetu w Bari w rzeczywistych warunkach użytkowania.

Badanie opierało się, zgodnie ze standardem NF EN 1040, na serii próbek powierzchni, rozmieszczonych w środowisku pomieszczenia badawczego o powierzchni około 48 m³. W ten sposób mierzono skuteczność działania urządzenia  ESterilizer, porównując proces “przed/po”.

W związku z tym testy były powtarzane kilka razy. Badania odbywały się w różnych środowiskach, krajach, w celu potwierdzenia skuteczności  działania w różnych warunkach i w przypadku różnych zanieczyszczeń; były one również wykonywane zarówno w terenie, jak i w laboratorium. Wyniki potwierdziły skuteczność odkażania środowiska w niemalże  wszystkich przypadkach.

Mechanizmy działania są następujące:

Działanie utleniające nadtlenku wodoru:

Nadtlenek wodoru jest środkiem utleniającym, zdolnym do wyeliminowania patogenów, z którymi ma kontakt poprzez hydrolizę wolnych rodników.

Jest aktywny przeciwko szerokiej gamie mikroorganizmów (bakterii, grzybów, wirusów, zarodników) i jest uważany za skuteczny i bezpieczny środek dezynfekujący.

Nadtlenek wodoru generuje:

 • utlenianie struktur lipidowych membran,
 • zmiany rybozonu i kwasów nukleinowych.

Działanie jonów srebra:

Jony srebra działają jako katalizator i  posiadają działanie bakteriobójcze, dezaktywując patogeny poprzez hamowanie syntezy białek i jednocześnie zapewniając wydłużenie w czasie działania biobójczego, unikając jego proliferacji.

Jony srebra generują:

 • odwrócenie polaryzacji błony z konsekwencją zmian,
 • hamowanie syntezy białek.

ESterilizer to urządzenie w pełni programowalne.

Oprogramowanie jest zintegrowane z systemem elektronicznego sterowania i funkcją obejmującą kontrolę objętości i pozostałości produktu do odkażania w zbiorniku.

Rodzaje dezynfekcji urządzeniem ESterilizer:

CAŁKOWITA nebulizacja dezynfekcyjna o stężeniu 6ml/m3

Dezynfekcja nebulizacji podtrzymującej o stężeniu 3ml/m3

Urządzenie ESterilizer posiada funkcje bezpieczeństwa, które uzyskuje się poprzez wpisywanie w systemie (za każdym razem przed dezynfekcją), parametrów produktu dezynfekującego. Tym samym w systemie sterowania urządzenia, zapisywane są dane dotyczące użycia produktu.

Zestaw czujników, podłączonych do systemu sterowania, pozwalają użytkownikowi zmierzyć i dostosować przepływ wyjściowy suchej chmury, i porównać go dzięki zintegrowanemu programowi obliczeniowemu z ustawionymi stałymi parametrami.

System ten umożliwia automatyczne dezaktywowanie urządzenia w przypadku, gdy ilość produktu w stosunku do liczby wykonanych operacji nie jest już wystarczająca do dalszej dezynfekcji, zmuszając operatora do dodania innego produktu o tym samym kodzie i tym samym składzie chemicznym.

Charakterystyka ESterilizer.

Urządzenie jest w pełni programowalne, aby spełnić wszystkie potrzeby dezynfekcji. Jest wyposażone w łatwy w użyciu elektroniczny system sterowania.

System sterowania pozwala nam na:

 • Sprawdzenie ilości produktu w zbiorniku.
 • Kontrolę czasu trwania rozpylania w zależności od poziomu i objętości zestawu pomieszczeń.
 • Kontrolę ilości produktu, który ma być zużyty, zgodnie z ustaloną objętością i poziomem.
 • Automatyczne rejestrowanie parametrów przetwarzania.
 • Eksport parametrów procesów przeprowadzanych za pośrednictwem gniazda danych do podłączenia do komputera, a tym samym drukowania wszystkich informacji.

System elektroniczny dostarczany z urządzeniem wykorzystuje możliwość przechowywania innych parametrów bezpieczeństwa i identyfikowalności, takich jak:

 • Data i godzina,
 • Wskazanie pomieszczenia, w którym przeprowadza się dezynfekcję,
 • Nazwa działu,
 • Wskazanie pomieszczenia,
 • Użyta nazwa produktu,
 • Numer partii użytego produktu,
 • Wygaśnięcie użytego produktu,
 • Imię i nazwisko technika, który rozpoczyna dezynfekcję,
 • Organ / firma, do której należy technik,
 • Nazwisko osoby odpowiedzialnej za oddział, w którym odbywa się dezynfekcja.

Ponadto urządzenie ma możliwość przeprowadzenia samo kalibracji ilości produktu, która ma być rozpylana zgodnie z wcześniej ustalonymi parametrami i w zależności od różnych objętości.

Procedura cyklu dezynfekcji.

 1. Włącz urządzenie.
 2. Oczekiwanie na automatyczne ładowanie oprogramowania.
 3. Wprowadzanie parametrów.
 4. Kontrola poziomu produktu zgodnie z wprowadzonymi parametrami.
 5. Możliwe dodanie, poprzez dedykowany otwór, produktu o tym samym numerze partii co zawarty w zbiorniku.
 6. Aktywacja systemu.
 7. Odczekaj 20 sekund (programowalne), aby opuścić pomieszczenie.
 8. Rozpocznij opryskiwanie.
 9. Nebulizacja zgodnie z czasem ustalonym przez wcześniej wprowadzone parametry.
 10. Opryskiwanie końcowe.
 11. Automatyczne resetowanie urządzenia do stanu początkowego.

Możliwe jest sterowanie całym procesem zewnętrznie z pomieszczenia za pośrednictwem komputera podłączonego do Wi-Fi generowanego przez ESterilizer.

Konserwacja obejmuje:

 • Staranne zewnętrzne czyszczenie urządzenia wilgotną szmatką, w razie potrzeby stosować łagodny, nieagresywny detergent, przed i po każdej czynności;
 • Spuścić kondensat zgromadzony podczas procesu, za pomocą odpowiedniego zaworu znajdującego się pod dolnym panelem.
 • W przypadku anomalii operacyjnych należy skontaktować się z producentem.

Możliwe jest sterowanie całym procesem zewnętrznie z pomieszczenia za pośrednictwem komputera podłączonego do Wi-Fi generowanego przez ESterilizer.

Zobacz nasze produkty

PRO-ME

SA-PRO-BE

SA-PRO

CABINET

SANISIM, STERILIZING SOLUTION

Menu